โดรนโต้คลื่น? แบบนี้ก็ได้เหรอ!?

ใช้โดรนแบบนี้ก็ได้ด้วย? Alta 8 โดรนรุ่นพิเศษจาก Freefly System ถูกออกแบบมาให้ยกกล้องหนักๆ ได้ด้วยมอเตอร์ทั้งหมด 8 ตัว! มันถึกพอที่จะลากเซิร์ฟเฟอร์บน Wakeboard ได้! [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search